Wat is Animal Assisted Coaching?

Animal Assisted Coaching valt onder Animal Assisted Interventions;

“Animal Assisted Interventions” (AAI) hebben betrekking op activiteiten en werkzaamheden waarbij dieren een ondersteunende of assisterende rol hebben in de zorg, in onderzoek en in het onderwijs.
Daarbij kan worden gedacht aan dierondersteuning en -assistentie in het werk van psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk en sociaal werkenden, onderwijsgevenden en vrijwilligers in de zorg en het onderwijs.
Door middel van het op ondersteunende wijze inzetten van dieren zoals bijvoorbeeld honden, paarden, ezels en andere dieren vindt er optimalisering van therapeutische processen, begeleidende activiteiten en leerprocessen plaats.

Definitie zoals beschreven door AAIZOO.

Waarom Animal Assisted Coaching?

Dieren oefenen op veel mensen (jong en oud) een zeer grote aantrekkingskracht uit, die hen sterker motiveert om zich open te stellen voor pedagogische processen.

De wens om dichtbij een dier te zijn, zich samen met hem te bewegen, het aan te raken en een relatie met hem op te bouwen, verantwoordelijk zijn voor zijn verzorging, etc., kan groei-processen gemakkelijker maken, die anders met veel moeite, of helemaal niet bereikt zouden kunnen worden. Oude patronen kunnen gemakkelijk doorbroken worden, en er zijn weinig tot geen escalaties rondom deze dieren.

Zo ontstaan, door de positieve impulsen die verwerkt worden, veel nieuwe structuren en verbindingen, die ook (soms onbewust) een uitwerking kunnen hebben op andere lichamelijke en psychische verbanden.

Voor elke hulpvraag een passend antwoord, alles met ondersteuning van een hond:  

  • Bewegen: ‘walk a hound, loose a pound’;
  • Op maat faalangst- en zelfvertrouwen-trainingen;
  • Weerbaarheid- en sociale vaardigheid-trainingen;
  • Pedagogische hulpverlening bij autisme, adhd, pdd-nos;
  • Cognitieve oefeningen bij gedragsstoornissen;
  • Spiegelen, bewustwording van (soms onbewuste) problematiek;
  • Trainingen voor kinderen én volwassenen om angst voor honden te reduceren of geheel kwijt te raken.

De hond als co-coach

Bij het uitvoeren van activiteiten met honden tijdens de coachsessie zorgen ze voor prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het leven. De kleinste non-verbale signalen worden door honden opgemerkt, ze kunnen menselijke lichaamstaal en emoties (zelfs de onderbewuste) daardoor feilloos aanvoelen. Ze zijn daarbij in het hier en nu en reageren daardoor direct en volstrekt objectief. De hond is daarbij gewoon zichzelf en reageert puur op jouw lichaamstaal en gedrag. Zo houdt het jou een eerlijke spiegel voor.

 
Met zijn feedback en die van de coach ontdek jij wat je zelf eerder niet kon of wilde zien. Coaching met behulp van honden is een van de meest directe manieren van coaching die snel naar de kern van het probleem of de vraag leidt. Het uitgangspunt is daarbij dat je tot een nieuwe vorm van bewustwording komt en zelf de oplossing voor je vragen gaat vinden en je eigen oplossingen leert toepassen. De hond en coach zijn een hulpmiddel daarbij. De nadruk ligt bij deze vorm van coaching dan ook op je vermogens en niet op je zwakheden. We richten ons op het vinden van oplossingen meer dan we ons verdiepen in de problemen.